Bærekraft

Miljøfyrtårn

Facility Partner ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det innebærer at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles og revurderes innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, ytre miljø, energi, innkjøp, transport, etc. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, hvor vi får oversikt over det årlige resultatet samt statistikk. Denne informasjonen gir oss god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og vil være offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Vi inviterer derfor kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Facility Partner i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av tjenester kan forbedres hos Facility Partner?
Send forslag til elisabeth.wallentinsen@facilitypartner.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!

Klima- og miljørapport 2022:  https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/150718